Pojęcie termomodernizacji jest coraz bardziej popularnym hasłem, które może być różnie rozumiane. Niektórzy mówiąc termomodernizacja mają na myśli ocieplenie ścian, inni natomiast wymianę kotła.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA to proces ulepszający parametry cieplne budynku, dokładniej, są to działania wewnątrz i na zewnątrz budynku, które mają za zadanie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną bez obniżenia komfortu użytkowania domu, szkoły, szpitala itd.

Kompleksowa termomodernizacja obejmuje bardzo szeroki zakres prac, który powinien wynikać bezpośrednio z rzetelnego audytu energetycznego. Częstą praktyką wśród inwestorów jest powierzenie doboru stolarki okiennej, czy też grubości docieplenia, osobom sprzedający dany produkt lub firmie zajmującej się wykonaniem. Nie jest to najlepszy sposób na efektywne ekonomicznie obniżenie zapotrzebowania na ciepło w budynku. Audytor energetyczny jest w stanie wyliczyć bardzo dokładnie, jakie inwestycje i w jakim standardzie wykonane będą najlepsze w konkretnym przypadku.

Mówiąc o kompleksowej termomodernizacji należy poddać ocenie:

  • ściany zewnętrzne (również te pod powierzchnią terenu)
  • dach (stropodach lub strop pod nieogrzewanym poddaszem)
  • stolarkę okienną i drzwiową
  • system wentylacji
  • instalację ogrzewania w budynku
  • instalację zapewniającą ciepłą wodę użytkową

Każdy z tych elementów wpływa w znaczny sposób na zużycie energii cieplnej w budynku.

Ściany zewnętrzne stanowią w znakomitej większości największe pole powierzchni w budynkach. Niezaizolowana ściana jest miejscem ogromnych strat ciepła w sezonie grzewczym. Z uwagi na to, że ciepłe powietrze porusza się ku górze największe straty mogą powodować dachy, stropy i stropodachy.

Stolarka okienna i drzwiowa oprócz tego, że przyczynia się do bezpośrednich strat ciepła przez przenikanie to odpowiada za szczelność budynku. Nieszczelne okna i drzwi powodują, że z budynków wraz z powietrzem wentylacyjnym ucieka kilkakrotnie więcej ciepła, niż wymagają tego warunki techniczne. Powoduje to kolosalne i niepotrzebne straty ciepła.

Jeżeli zdecydujemy się na bardzo dokładne uszczelnienie budynku, może się okazać, że powietrza infiltrującego jest za mało, warto zatem rozważyć instalację, jeśli warunki na to pozwalają, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wtedy oprócz bardzo komfortowych warunków użytkowania budynku zapewniamy również oszczędności energetyczne.

Instalacja ogrzewania w budynku w klimacie jaki panuje na terenie Polski jest rzeczą niezbędną. Warto zwrócić uwagę na to w jakim jest stanie i jaka jest sprawność wytwarzania, przesyłania i akumulacji ciepła. Konieczne jest odpowiednie dobranie instalacji do zapotrzebowania na ciepło. Przewymiarowana, jest mniej efektywna. Wymianę źródła ciepła powinno się wykonać po termomodernizacji bryły budynku, tak aby moc urządzenia odpowiadała zapotrzebowaniu na energię cieplną.

DOFINANSOWANIE

Obecnie jest kilka sposobów uzyskania finansowania na cele termomodernizacji. Dla inwestorów prywatnych zainteresowanych termomodernizacją domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza program RYŚ  zobacz więcej

Dla jednostek samorządowych atrakcyjne może okazać się finansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach, jak również dostępne środki w ramach działań Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Seminarium w Krajowym Centrum Budownictwa Zeroenergetycznego w Kokotowie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w dniu 29 marzec 2017 roku:

Seminarium – prezentacje: