Budynek niskoenergetyczny cechuje wysoka dokładność wykonania oraz specyficzne wykonanie detali konstrukcyjnych zapewniających szczelność i likwidację mostków termicznych.

Z tych dwóch powodów niezmiernie istotnym elementem jest nadzór sprawowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Sprawujemy nadzór budowlany w specjalnościach:

– specjalności konstrukcyjno – budowlanej

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nasi specjaliści posiadają niezbędną widzę i doświadczenie potwierdzoną posiadanymi certyfikatami Certified Passive House Tradesperson (Mistrz Budownictwa Pasywnego)