Nowe spojrzenie na budownictwo – najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Budujesz, kupujesz, a może termomodernizujesz budynek? Skorzystaj z usług mobilnego laboratorium

Już w umowie zabezpiecz warunki i standard, które wykonawca zobowiąże się spełnić, a my pomożemy Ci je sprawdzić i wyegzekwować za pomocą naszego sprzętu.

Oferujemy pełną diagnostykę budynków w tym:

 • Wykrywanie błędów montażowych w budownictwie.
 • Wykrywanie miejsc o podwyższonym przewodnictwie ciepła tzw. mostków cieplnych.
 • Weryfikacja poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji.
 • Wskazanie miejsc występowania nieszczelności w budynkach.
 • Kontrolę szczelności pomieszczeń chłodni oraz serwerowni.
 • Sprawdzenie szczelności przewodów kominowych.
 • Lokalizację instalacji w przegrodach.
 • Poszukiwanie przyczyn występowania grzybów i pleśni.
 • Badanie mikroklimatu i komfortu cieplnego w budynkach.
 • Badanie przegród budowlanych – pomiar współczynnika przenikania ciepła i wilgotności metodą nieinwazyjną

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem docenionym przez specjalistów z całego świata stanowiącym wyposażenie mobilnego laboratorium:

 • Kamerami termowizyjnymi marki Flir
 • Zestawem do prób szczelności – Blower Door Test
 • Urządzeniem do badania mikroklimatu i komfortu cieplnego w pomieszczeniach
 • Zestaw urządzeń do badania przegród budowlanych

Przeprowadzenie diagnostyki pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku i generowanie oszczędności – jest to zatem usługa, w którą warto zainwestować.

Jeżeli myślisz o inwestycji w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, ale nie wiesz czy będzie to opłacalne – sprawdzimy warunki nasłonecznienia, wiatru i zmierzymy mikroklimat w miejscu planowanej inwestycji naszą mobilną stacją pomiarową.

Ze względu na zasięg 6 metrów wysokości mamy możliwości zbadania wielu parametrów i czynników klimatu lokalnego tj.:

 •  promieniowanie słoneczne,
 • prędkość i kierunek wiatru, ,
 • wilgotność względna,
 • temperatura powietrza,
 • aktualny stan natężenia opadu,
 • ciśnienie barometryczne,
 • koncentracja dwutlenku węgla
 • gradient temperatury gruntu na poziomach +5/0/-5/-10/-20/-50 cm.

Cena zależy od czasu trwania pomiaru i mierzonych parametrów

Testy szczelności budynku

Wykonujemy testy szczelności powietrznej powłoki budynków (Blower Door Test marki Retrotec) i sporządzamy raport zgodny z normą PN-EN 13829 z obliczonym współczynnikiem n50 (krotność wymiany powietrza w budynku wywołana różnicą ciśnień 50 Pa pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem).

Dla lokalizacji nieszczelności możemy wykorzystać dodatkowo m.in. kamery termowizyjne, termoanemometr, generatory dymu, co  umożliwia nam precyzyjną lokalizację nieszczelności. Nasz raport zawsze zawiera wytyczne i opisy metod naprawczych.

Cena:  już od 1300zł netto

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne to nie tylko poszukiwanie mostków termicznych i strat ciepła. Dzięki badaniom jesteśmy w stanie:

 • sprawdzić poprawność montażu stolarki okiennej,
 • zlokalizować instalacje ukryte w przegrodach budowlanych lub ziemi i skontrolować ich stan,
 • zdiagnozować przyczyny występowania grzybów i pleśni,
 • przeprowadzić kontrolę stanu wykonanych prac budowlanych,

Cena: już od 150 zł netto

Dodatkowo dla mikroklimatu wewnętrznego możemy sprawdzić takie parametry jak:  

 • przewidywana ocena średnia – wyraża subiektywne wrażenia cieplne osób przebywających w danym środowisku.
 • przewidywany odsetek niezadowolonych, określa procentowy udział oceniających zdecydowanie negatywnie badane środowisko termiczne.
 • określa odsetek osób niezadowolonych z przeciągu.
 • temperatura operatywna określa jednym parametrem warunki jednolitego środowiska, które fizycznie i matematycznie wyraża rzeczywiste warunki otoczenia.