PARK M Centrum Handlowej Sprzedaży Roślin w Starym Sączu

Eu = 15kWh/m2 /rok

Zakładana szczelność 0,2 1/h

Moc instalacji fotowoltaicznej: 18 kWp

Opracowanie projektu: Architektura Pasywna Sp.j.

Siedziba Podkarpackiej Izby Inżynierów w Rzeszowie

Eu = 15kWh/m2 /rok

Zakładana szczelność 0,2 1/h

Moc instalacji fotowoltaicznej: 36,6 kWp

Moc turbin wiatrowych: 14 kW

Opracowanie projektu: Architektura Pasywna Sp.j.

Hala Sportowa w Słomnikach

Eu =  15kWh/m2 /rok

Próba szczelności 0,12 1/h

Certyfikat Passive House Institute

Opracowanie projektu: Architektura Pasywna Sp.j.

Hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Eu =  15kWh/m2 /rok

Próba szczelności 0,11 1/h

Certyfikat Passive House Institute

Opracowanie projektu: Architektura Pasywna Sp.j.

Centrum Usług Medycznych w Słomnikach

Eu =  15kWh/m2 /rok

Opracowanie projektu: Architektura Pasywna Sp.j.

Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach

Eu =  15kWh/m2 /rok

Zakładana szczelność 0,3 1/h

Opracowanie projektu: Architektura Pasywna Sp.j.