Dlaczego nasz dom?

 • 0 zł – zero rachunków za energię
 • KOMFORT- 100% komfortowe warunki zimą i latem
 • TRWAŁOŚĆ – tradycyjna murowana technologia
 • EKO- zdrowe materiały o niskiej emisyjności i promieniowości
 • POLSKA- materiały wyprodukowane w Polsce

DOM+ to zmniejszenie kosztów użytkowania budynku o 85% dzięki rozwiązaniom energetycznie spójnym i ekonomicznie przemyślanym. Wentylacja mechaniczna z gruntownym wymiennikiem ciepła gwarantuje zawsze świeże, czyste i wolne od alergenów powietrze oraz wysoki komfort termiczny przez cały rok

 • ZIMĄ naturalnie ciepło
 • LATEM naturalnie chłodno

Główne cechy

 • Ściany z bloczków sylikatowych – grubość tylko 18 cm, wysoka wytrzymałość i akumulacyjność, niska promieniotwórczość, odporność na korozję biologiczną, korzystny współczynnik paroprzepuszczalności.
 • Izolacja termiczna ścian – Styropian srebrno-szary uszlachetniony grafitem o wysokiej izolacyjności i λ = 0,032 W/mK.
 • Zastosowanie nowoczesnych komponentów budowlanych, pozwalających minimalizować mostki termiczne.
 • Wysoka termoizolacyjność dachu z wełny mineralnej o λ = 0,033 W/mK.
 • Okna PVC montowane na zasadzie trójwarstwowego, ciepłego montażu w warstwie ocieplenia, posiadające zestawy szybowe o wysokiej przepuszczalności energii słonecznej.
 • Wysoka szczelność powietrzna powłoki zewnętrznej budynku na poziomie nawet 0,3 h-1 zapewniona przez szereg detali wykonawczych wypracowanych na podstawie dotychczasowych realizacji.
 • Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne naszych budynków pozwalają zlikwidować występowanie mostków termicznych w przegrodach.
 • Instalacje w naszych domach są ograniczone do minimum, proste w eksploatacji, funkcjonalne, niezawodne i komfortowe.
 • Inteligentny System Zarządzania Budynkiem – pozwala w łatwy sposób sterować oraz monitorować pracę budynku z każdego miejsca na kuli ziemskiej.
 • Budynek może zostać wyposażony w instalację fotowoltaiczną w wariantach zeroenergetycznym lub plusenergetycznym.

Realizowane przez nas domy

 • posiadają rekomendację Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
 • posiadają bilans energetyczny zweryfi kowany w programie PHPP
 • zbudowane są z najwyższą starannością, potwierdzoną przez próby szczelności i certyfi kat Passivehaus Institute w Darmstadt

Budynki DOM+ charakteryzują się najwyższymi standardami technicznymi i użytkowymi przy zmniejszonych kosztach użytkowania o 85%

Projekty są realizowane przez Certyfikowanych Projektantów Budynków Pasywnych. Nadzór wykonawczy budynków w standardzie pasywnym i energooszczędnym sprawują Certyfikowani Mistrzowie Budownictwa Pasywnego. Nasze rozwiązania gwarantują uzyskanie optymalnej relacji jakości i komfortu użytkowania w stosunku do ceny. 

Dofinansowanie

Skorzystaj z dofinansowania do budowy domu wysokoenergooszczędnego oferowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii można pozyskać dofinansowanie m.in. z programu Prosuoment oraz innych funduszy w zależności od uwarunkowań regionalnych.

W standardzie pasywnym projektujemy i budujemy również budynki wielorodzinne, użyteczności publicznej, obiekty sportowe, biurowce, hale przemysłowe.

DOM+ produkuje tyle samo energii co zużywa w bilansie rocznym po wyposażeniu w instalację fotowoltaiczną

3 warianty DOMU +